Българско дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография

Обръщение към пациентите с Възпалителни чревни болести

Уважаеми пациенти,

 

Във връзка със създалата се пандемична обстановка по отношение на коронавируса ви съветваме да не преустановявате самоволно лечението си и да не го променяте без консултация с проследяващия ви гастроентеролог.

Всяка промяна би предизвикала тласък на вашата болест, чието лечение би довело до ненужна хоспитализация и експозиция към инфекция.

Най-добрата профилактика е социалната изолация и спазване на всички препоръки на Националния щаб.

 

С уважение,

Българска Лекарска Асоциация по Възпалителни Чревни Болести

всички

Новини

ЗАКОН ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

07-10-2010

Обн. ДВ. бр.38 от 21 Май 2010г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с научните степени... още