Българско дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография

Консенсус за лечение на анемия при ВБЧ

Уважаеми колеги,

 

На посочения по-долу линк можете да се запознаете с препоръките (консенсуса) за лечение на „Желязо-дефицитната анемия при пациенти с възпалителни заболявания на червата“, обсъден и приет на работна среща на Българското дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография.

 

С уважение,

БДГЕ

 


Допълнителни файлове


всички

Новини

ЗАКОН ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

07-10-2010

Обн. ДВ. бр.38 от 21 Май 2010г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с научните степени... още