Българско дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография

BULENDO 2017

Уважаеми колеги,

 

За мен е удоволствие от името на Организационния комитет да Ви уведомя, че BULENDO 2017 ще  се състои на 01-03 юни 2017 г. в зала РУБИН на РАМАДА София Сити Център. Запазвайки традициите от предишните издания, фокусът ще бъде поставен върху теоритичните и практически аспекти на гастроинтестиналната ендоскопия.

 

Акцентът в програмата е поставен върху демонстрациите на живо, даващи възможност да се проследят и коментират в реално време диагностичните и терапевтични аспекти на извършваните манипулации.

 

Участието на водещи специалисти от Европа и Израел е предпоставка за интересни дискусии и обмен на знания и идеи в областта на гастроинтестиналната ендоскопия.

 

С уважение:

проф. Крум Кацаров

Председател на

организационния

комитет

 

 

 


Допълнителни файлове


всички

Новини

ЗАКОН ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

07-10-2010

Обн. ДВ. бр.38 от 21 Май 2010г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с научните степени и академичните длъжности в Република България. (2) Принципи за придобиване на научните степени и... още