Българско дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография

Българско участие на UEGW 2019 Барселона

Уважаеми Колеги,

За ваше улеснение ви представяме българското участие на Европейската седмица по гастроентерология в Барселона, което се увеличава с всяка година.

Ще се радваме на вашето присъствие на лекциите, което е подкрепа за участващите колеги.

От БДГЕ

Bulgarian participation UEGW2019.png


Допълнителни файлове


всички

Новини

ЗАКОН ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

07-10-2010

Обн. ДВ. бр.38 от 21 Май 2010г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с научните степени и академичните длъжности в Република България. (2) Принципи за придобиване на научните степени и... още