Българско дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография

Двойно членство към ESGE

Уважаеми колеги,

 

Българското дружество по гастроентерология вече предлага възможност за двойно членство към Европейското дружество по гастроинтестинална ендоскопия (ESGE).

Всеки двоен член може да се възползва от по-ниска такса от €150.00 (обичайната такса е €195.00). Освен това са налице голям брой намаления в таксите за участие в различни събития, които се организират и поддържат от ESGE, безплатен достъп до портала на ESGE, както и до списание Endoscopy в неговия хартиен или електронен вариант.

По-подробно описание на ползите от двойното членство можете да откриете на интернет-страницата на ESGE.

По-долу са изброени стъпките за придобиване на двойно членство:

1. Необходимо е първо да придобиете членство към БДГЕ чрез заплащане на членски внос.

2. В процеса на регистрация отбележете, че кандидатствате за двойно членство към БДГЕ/ESGE.

3. Регистрирайте се като двоен член на БДГЕ/ESGE чрез използване на следния линк: двойно членство

 

всички

Новини

ЗАКОН ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

07-10-2010

Обн. ДВ. бр.38 от 21 Май 2010г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с научните степени... още