Българско дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография

Национален конгрес по гастроентерология

Gastroenterology 2022[7485].jpg

Все още е възможен преглед на предшестващата конференция на посочените по-долу адреси:

Ден 1: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZFwfUXZ5m43h1gaGzp6oVKNmYw6m8QNcV0k

Ден 2: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZ2wfUXZ9BbQD8tjLcz7zfU2mGXYd7VTTtDy
 
С уважение,
Проф. д-р Красимир Антонов д.м.н.
Председател на БДГЕ
всички

Новини

ЗАКОН ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

07-10-2010

Обн. ДВ. бр.38 от 21 Май 2010г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с научните степени... още