Българско дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография

Правила за добра медицинска практика по гастроентерология

Уважаеми колеги,

 

Предлагаме на вашето внимание предложение за Правила за добра медицинска практика на лекарите-гастроентеролози в България.
Проектът можете да изтеглите от линка по-долу.

Очакваме вашите коментари и преложения.

 

Българско дружество по гастроентерология


Допълнителни файлове


всички

Новини

ЗАКОН ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

07-10-2010

Обн. ДВ. бр.38 от 21 Май 2010г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с научните степени и академичните длъжности в Република България. (2) Принципи за придобиване на научните степени и... още