Българско дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография

Конференция по хепатология, Букурещ 2018

Уважаеми колеги,


По инициатива на Румънското дружество по гастроентерология и хепатология ви уведомяваме за провеждането на Курс по хепатология, който ще се проведе на 26-27 април 2018 г в Букурещ, Румъния, в хотел Crowne Plaza.

За повече информация, моля вижте приложенията.

С уважение:

БДГЕ

http://hepatologycourse.ro

 

 


Допълнителни файлове


всички

Новини

ЗАКОН ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

07-10-2010

Обн. ДВ. бр.38 от 21 Май 2010г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с научните степени и академичните длъжности в Република България. (2) Принципи за придобиване на научните степени и... още