Българско дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография

Национална конференция по хепатология

Hepatology_BG_2020.PNG

Уважаеми колеги,

 

На 27-28.11.2020 г. ще се проведе Националната конференция по хепатология, която ще е online предвид епидемичната обстановка в страната.

За повече информация и програма, моля вижте прикачения файл.

 

От БДГЕ и БАИЧД


Допълнителни файлове


всички

Новини

ЗАКОН ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

07-10-2010

Обн. ДВ. бр.38 от 21 Май 2010г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с научните степени и академичните длъжности в Република България. (2) Принципи за придобиване на научните степени и... още