Българско дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография

Национална конференция по хепатология

1.JPG

Уважаеми колеги,

 

В периода 29-30 ноември 2019 г. ще се проведе Национална конференция по хепатология под надслов "Портална хипертония" в Зала 8 на НДК, гр. София.

 

Каним всички желаещи да се регистрират на следната електронна страница: http://reg.cic-pco.com/hepatology2019/

 

От БДГЕ

всички

Новини

ЗАКОН ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

07-10-2010

Обн. ДВ. бр.38 от 21 Май 2010г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с научните степени и академичните длъжности в Република България. (2) Принципи за придобиване на научните степени и... още