Българско дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография

In Memoriam

 

44805821_10156439166420831_1381282093941653504_n.jpg   

С прискърбие ви уведомяваме, че на 11.11.2021 г. ни напусна д-р Радислав Венциславов Наков, д.м.

Д-р Наков е роден на 4.01.1989 г. Завършил е Първа английска гимназия, гр. София и медицина в МУ - гр. София. Професионалният си път извървява в Клиниката по гастроентерология към УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" като редовен докторант с успешно защитена дисертация и впоследствие като асистент. Д-р Наков печели наградите "Проф. Асен Златаров" за отлични резултати в овладяване на медицинската наука, "Ти си нашето бъдеще: най-добър млад лекар на Република България", присъждана от БЛС и е Носител на Почетен знак на президента на Република България за професионализъм и всеотдайност. Той е съосновател и председател на Асоциация на младите хепатогастроентеролози в България и организатор на Първия национален конгрес за млади гастроентеролози. Д-р Радислав Наков е член на управителния съвет на United European Gastroenterology (UEGс ресори разнообразие и равенство на гастроентеролозите в Европа

Българската гастроентерологична общост загуби един млад, амбициозен и вдъхновяващ лекар.

Изразяваме искрени съчувствия към семейството на д-р Наков.

Поклонението ще се състои на 16.11.2021 г в църквата Св. София.

 

От БДГЕ

всички

Новини

ЗАКОН ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

07-10-2010

Обн. ДВ. бр.38 от 21 Май 2010г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с научните степени... още