Българско дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография

IV Национална Конференция по хепатология, София 2018

1900x268px_HEPATOLOGY2018.jpg

Уважаеми дами и господа,
 

От името на Българско дружество по гастроентерология с гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография и Българска асоциация за изучаване на черния дроб и в качеството ни на техен официален партньор, имаме удоволствието да Ви поканим на 
IV НАЦИОНАЛНА КОНФРЕНЦИЯ ПО ХЕПАТОЛОГИЯ.
Събитието ще се проведе в периода 07 - 08 декември 2018 г., Национален дворец на културата, София.

За повече информация, моля, отворете приложената покана.
Mожете да се регистрирате за участие, като попълните и изпратите приложения 
регистрационен формуляр.

 
За всякакво съдействие и допълнителна информация, моля, не се колебайте да се свържете с мен!

 
 
С уважение,

Румяна Пеева
Координатор проекти
Компания за международни конгреси ООД
T.: +359 2 892 08 08 to 76
M.: +359 885 358 929
Email: hepatology@cic.bg


Допълнителни файлове


всички

Новини

ЗАКОН ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

07-10-2010

Обн. ДВ. бр.38 от 21 Май 2010г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с научните степени и академичните длъжности в Република България. (2) Принципи за придобиване на научните степени и... още