Българско дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография

Национална конференция МОРЕ 2021

МОРЕ 2021.png

Уважаеми колеги,

 

Приемете поканата ни за предстоящата хибридна 12-а Национална онкологична конференция МОРЕ 2021.

Тази година тема на събитието е панкреасният дуктален аденокарцином, а амбицията му е тя да бъде изговорена модерно, въздействащо и практично. Допълнителни дискусионни сесии ще бъдат посветени на моделите за национален раков план и на дигиталните реконструкции в българската клинична онкология.

По всичко изглежда, че 12-ото издание на МОРЕ ще бъде като 12-ия час – ще удари, за да отмери момента, когато нещо решително ще трябва да се случи. Може би българските онколози трябва радикално да променят способа на възприятията си – за пациентите, за туморите, за професията си. Затова българската клинична онкология има нужда от МОРЕ.

Вярваме, че конференцията ще бъде неповторимо преживяване за всички нас.

 

 

Организационен комитет на Конференция МОРЕ 2021

 

всички

Новини

ЗАКОН ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

07-10-2010

Обн. ДВ. бр.38 от 21 Май 2010г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с научните степени... още