Българско дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография

Членство в БДГ

Годишен членски внос - 50 лв.


Средствата могат да бъдат преведени по банков път по сметката на БДГЕ.
Банкова сметка на БДГЕ:

Получател:

БДГЕГЕАЕ /българско дружество по гастроентерология с гастроинтестинална ендоскопия и абдомитална ехография/

IBAN : BG84UBBS88881000663592;

BIC: UBBSBGSF;Допълнителни файлове


всички

Новини

ЗАКОН ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

07-10-2010

Обн. ДВ. бр.38 от 21 Май 2010г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с научните степени и академичните длъжности в Република България. (2) Принципи за придобиване на научните степени и... още