Българско дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография

XXI Национален конгрес по ултразвук в медицината

Уважаеми колеги,

 

Бихме желали да ви уведомим, че на 13-16 септември 2018 г. ще се проведе XXI Национален конгрес по ултразвук в медицината в Конгресен център на Клуб Ривиера, к.к Златни пясъци, гр. Варна.

 

За повече информация и за регистрация, моля посетете http://reg.cic-pco.com/ultrasound2018/

 

БДГЕ

всички

Новини

ЗАКОН ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

07-10-2010

Обн. ДВ. бр.38 от 21 Май 2010г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с научните степени и академичните длъжности в Република България. (2) Принципи за придобиване на научните степени и... още