Българско дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография

Vти Национален Конгрес за Млади Гастроентеролози

Уважаеми колеги,

 

В периода 29-31 март 2019 г. ще се проведе V Национален конгрес за млади гастроентеролози в Медицински университет, гр. София.

Каним всички желаещи да се регистрират и да изпратят абстракти при желание за представяне на постери не по-късно от 23.02.2019 г. на следната електронна поща: mlad.gastroenterolog@gmail.com

Young GE.png

всички

Новини

ЗАКОН ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

07-10-2010

Обн. ДВ. бр.38 от 21 Май 2010г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с научните степени и академичните длъжности в Република България. (2) Принципи за придобиване на научните степени и... още