Българско дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография

XIIIти Национален Конгрес по Гастроентерология

Уважаеми колеги,

Имам удоволствието да Ви уведомя, че XIII-тият конгрес на БДГЕ ще се проведе на 11 – 13 октомври 2018 г. в гр. София, РАМАДА София  Сити Център.

Верни на създадената традиция, ще започнем с модула „ Следдипломна квалификация”. Основният акцент в него ще бъдат демонстрациите на живо с ендоскопски и ехографски подходи при проблемни случаи от гастроентерологичната практика и възможността за интерактивна дискусия между демонстратори и аудитория.

В следващите два дни ще бъдат разгледани и дискутирани най-динамично развиващите се в диагностично и терапевтично отношение раздели на гастроентерологията и хепатологията.

Подкрепата, оказана ни от EASL чрез програмата „The Best of EASL”, ще Ви позволи да чуете и обсъдите ключови за съвременната хепатология проблеми с водещи европейски експерти.

Надявам се, че предложените теми ще бъдат интересни за Вас, както в теоритичен, така и практичен аспект.

 

С уважение:

проф. Крум Кацаров
Председател на БДГЕ


Допълнителни файлове


всички

Новини

ЗАКОН ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

07-10-2010

Обн. ДВ. бр.38 от 21 Май 2010г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с научните степени и академичните длъжности в Република България. (2) Принципи за придобиване на научните степени и... още