Българско дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография

XXII Национален конгрес по Ултразвук в медицината, кк Ривиера, Варна 2019

2.JPG

Уважаеми Колеги,


В периода 12-15 септември 2019 г. в Конгресния център на Клуб Ривиера ще се проведе XXII Национален конгрес по Ултразвук в Медицината.

 

Каним всички желаещи да се регистрират на следната интернет страница: http://reg.cic-pco.com/ultrasound2019/

 

От БДГЕ

 

всички

Новини

ЗАКОН ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

07-10-2010

Обн. ДВ. бр.38 от 21 Май 2010г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с научните степени и академичните длъжности в Република България. (2) Принципи за придобиване на научните степени и... още