Българско дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография

VI Национален конгрес за млади гастроентеролози

mnews_image.jpg

Уважаеми колеги,

 

Заповядайте на VI Национален конгрес за млади гастроентеролози, който ще се проведе виртуално на 27 и 28 март 2021. Събитието ще се излъчва на живо на MedicalNews.bg.

Организатори на събитието са Асоциацията на младите хепатогастроентеролози в България, Българското дружество по гастроентерология и Медицинският университет – Пловдив

Участието на конгреса е напълно безплатно, като е нужна само предварителна регистрация на Medical News – http://medicalnews.bg/registration/

 

Страница на Конгреса: http://medicalnews.bg/mladigastro/

 

Предварителната програма на онлайн събитието, можете да видите ТУК.

http://medicalnews.bg/wp-content/uploads/2021/03/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90.pdf

 

Поздрави,

 

Радислав


Radislav Nakov, MD, PhD
__________________________________________________________
President of Association of Young Hepatogastroenterologists in Bulgaria
President of Bulgarian Society of Neurogastroenterology and Motility
UEG Equality & Diversity Task Force Member
UEG Summer School Course Director 
ESNM Steering Committee
EAGEN Associated Fellow
Queen Yoanna University Hospital, Medical University of Sofia, Bulgaria

T: +359889807559

Допълнителни файлове


всички

Новини

ЗАКОН ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

07-10-2010

Обн. ДВ. бр.38 от 21 Май 2010г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с научните степени и академичните длъжности в Република България. (2) Принципи за придобиване на научните степени и... още