Българско дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография

Предстоящи събития

Уважаеми колеги,

За 2017 г. са предвидени следните научни прояви на БДГЕ:

1.    BULENDO 2017, което ще се проведе на 01 - 03.06.2017 г. в София.

Запазен е традиционният формат – live демонстрации на основни ендоскопски манипулации в гастроентерологията, съпроводени от лекционен курс. В програмата ще участват петима водещи специалисти от Европа и Израел.

 

2.    Национална конференция на БДГЕ на 05 – 07.10.2017 г. в Пловдив.

На ежегодната конференция ще бъдат обсъдени тенденциите в динамично развиващите се области на гастроентерологията и хепатологията. Първият ден ще бъде структуриран като обучителен модул с теоритичен курс и live демонстрации.

 

3.    Трета национална конференция на БАИЧД с международно участие на 08 – 09.12.2017 г. в София.

Темата на конференцията са диагноза и поведение при автоимунни заболявания на черния дроб.

 

Предстои да бъдат качени на сайта на дружеството първите съобщения за научните прояви.

 

 

                                                                  С уважение:            проф. Крум Кацаров

                                                                                                Председател на БДГЕ

 

всички

Новини

ЗАКОН ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

07-10-2010

Обн. ДВ. бр.38 от 21 Май 2010г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с научните степени и академичните длъжности в Република България. (2) Принципи за придобиване на научните степени и... още