Българско дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография

Членски внос

Годишен членски внос


 

Уважаеми Колеги,

 

Поради отпадането на нашата среща на ежегодната Научна конференция по гастроентерология, през 2020г. се налага членският внос да бъде събран по банков път.

Същият може да бъде заплатен на банковата сметка на дружеството както следва:

 

Получател:

БДГЕГЕАЕ /българско дружество по гастроентерология с гастроинтестинална ендоскопия и абдомитална ехография/

IBAN : BG84UBBS88881000663592;

BIC: UBBSBGSF;

Основание за превод: Членски внос за 2020 г.

Сума: 50 лева

всички

Новини

ЗАКОН ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

07-10-2010

Обн. ДВ. бр.38 от 21 Май 2010г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с научните степени... още