Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Медицински стандарти

Медицински стандарти

НАРЕДБА No 7
от 18 юни 2018 г.
за утвърждаване на медицински стандарт „Гастроентерология“

Член  единствен.(1)  С  тази  наредба  се  утвърждава  медицинският  стандарт „Гастроентерология“ съгласно приложението.

(2) Дейностите по гастроентерология се осъществяват от лечебните заведения съобразно стандарта по ал. 1.
 

Преходни и заключителни разпоредби
§  1. Лечебните  заведения  за  болнична  помощ  със  съществуващи  структури,  които осъществяват дейности по гастроентерология към датата на влизане в сила на наредбата, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата в 6-месечен срок от влизането ù в сила.
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.
§ 3. Указания по прилагането на наредбата се дават от министъра на здравеопазването.
§ 4. Контролът по изпълнение на наредбата се осъществява от Изпълнителна агенция „Медицински  одит“,  регионалните  здравни  инспекции  и  органите  на  управление  на лечебните заведения.
 

Министър: Кирил Ананиев
Приложение
към член единствен, ал. 1